محصـولات مـا


شرکت سلامت گستران آرایان دارای 15 سال سابقه در تولید انواع گز ، پولکی ، شیرینی لوز است. همچنین در خط تولید جدید ، این شرکت شروع به تولید محصولاتی کرده است که عموم مردم از جمله افراد دیابتی و کسانی که میل به خوردن شکر نداشته باشند نیز مناسب باشد .

محصولات شرکت سلامت گستران آرایان شامل گز سنتی ، گز بدون قند ، سوهان پولکی ،سوهان تخت ، سوهان گزی ، شیرینی لوز بدون قند است


همه محصولات